Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

MACD İndikatörü Nedir? MACD’nin Tüm Sırları

Evren Deniz - Kurumsal İçerik Uzmanı

Macd indikatörünün ismi "Moving Average Convergence Divergence" kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Türkçesiyle düşünürsek, onun ortalamaların birbirine uzaklaşıp yakınlaşmasından sinyal üreten bir indikatör olduğunu anlayabiliriz.

Macd, hesaplaması son derece basit ve bir o kadar da kullanışlı gösterge… Ve bu özelliği sebebiyle olmalı ki, 1979 yılında Gerald Appel tarafından geliştirildiğinden beri, tüm teknik analistlerin vazgeçilmez gereçlerin biri olmayı başarmış durumda.

MACD Nasıl Hesaplanır?

Macd, biri hızlı (kısa), bir diğeri ise ona göre daha yavaş (uzun) olan iki farklı periyotlu üssel ortalamanın farkını görselleştiren bir histogram ve ayrıca yine bu farkın üssel ortalamasını gösteren trigger (tetikleyici) dediğimiz bir çizgiden oluşuyor. (Burada tercihinize göre Macd’yi çizgi, trigger’ı ise histogram olarak kullanabilirsiniz.)

Önce Macd’nin formülünü verelim:

Macd: 12 periyotluk üssel ortalama - 26 periyotluk üssel ortama

Evet, hepsi bu kadar... Biri hızlı (12) biri yavaş (26) olmak üzere iki üssel hareketli ortalamanın farkını alıyoruz ve karşımıza Macd çıkıyor. Diğer bir ifadeyle çalıştığınız grafiğin üzerine bu iki ortalamayı eklemeniz ile Macd indikatörünü kullanmanız arasında aslında hiçbir var yok... Fark sadece işin görsel boyutunda, yani Macd indikatörünü kullandığınızda iki ortalama arasındaki farkın azalıp arttığını daha rahat görebiliyoruz.

Grafik 1. MACD - 12-26 periyotluk ortalamaların kesişmesi

Yukarıdaki grafikteki düşey çizgide,12 ve 26 periyotluk üssel ortalamalar kesişiyor, dolayısıyla iki ortalama arasında fark da 0 oluyor. Bu yüzden gördüğünüz gibi Macd de 0; çünkü ortalamalar kesiştiğinde, bu, iki ortalamanın birbirine eşit olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca Macd indikatörünün üzerinde, kırmızı bir çizgi daha olduğunu görüyoruz. İşte o çizgi de, biraz önce bahsettiğimiz trigger çizgisi, yani tetikleyici. Trigger çizgisi de, Macd indikatörünün 9 periyotluk kendi üssel ortalamasından başka bir şey değil. Yani 12 ve 26 periyotluk üssel ortalama farklarının, 9 periyotluk ortalaması. Söz konusu bu trigger çizgisinin asıl maksadı, Macd’de gerçekleşen tepe ve diplerden dönüşleri daha sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek. Aksi takdirde, Macd’de yaşanan her dönüşü sinyal olarak alırız ve bu da bizim çok daha fazla hatalı işleme girmemize sebep olur.

Grafiği daha dikkatli bir gözle incelediğimizde ise, ortalamalar arasındaki fark azaldıkça Macd indikatörünün artı ya da eksi bölgeden 0’a doğru yaklaştığını; ortalamalar arasındaki fark açıldıkça da Macd indikatörünün buna paralel olarak 0’dan artı ya da eksi bölgenin içine doğru uzaklaştığını fark edebiliriz.

Macd’nin Bize Anlattıkları

12 periyotluk üssel ortalama, 26 periyotluk ortalamanın üzerinde olduğunu sürece Macd değeri de her zaman 0’ın üzerinde olacaktır. Tersi durumda ise, Macd, 0’ın altında, yani negatif bölgede bulunacaktır.

Negatif bölgedeyken düşmeye devam eden bir Macd, fiyatlardaki düşüşün hızlandığı ve piyasada bir düşüş trendi olduğu anlamına gelir. Negatif tarafta olmasına rağmen, yükselmeye başlayan bir Macd ise, düşüş trendinin güç kaybetmekte olduğunu gösterir.

Pozitif bölgede bulunan bir Macd ise, bize yükseliş trendinde olan bir piyasayı işaret ederken; bu alanda yükselmeye devam eden bir Macd de, yükselişin hızlanmakta olduğunu ortaya koyar. Çünkü pozitif tarafta yükselmeye devam eden bir Macd görüyorsak, bunun anlamı, 12 periyotluk ortalamanın, 26 poriyotluk ortalamayla arasındaki farkı açıyor oluşudur. Hâlâ pozitif bölgede olmasına karşın, Macd yönünü aşağıya döndürdüğünde ise, buradan yükseliş trendinde bir zayıflama olduğu anlaşılır.

Tüm bunların haricinde, Macd indikatörü sayesinde, piyasada trend olup olmadığı ile ilgili de fikir edinebiliriz. 0’a yakın seviyelerde bulunan veya bu bölgede salınımını sürdüren bir Macd, fiyatlarda yukarı ya da aşağı yönde güçlü bir hareket olmadığını gösterir, ki bu da yatay, diğer bir deyişle trendsiz bir piyasa demektir.

Grafik 2. Yatay bir piyasa: Macd 0'a yakın bölgelerde

Yatay bir piyasada, Macd indikatörünün 0’ın yakınlarında salındığını yukarıdaki grafikte daha açık bir şekilde görebiliyoruz. Dar bir bant içinde hareket eden fiyatlar sebebiyle, ortalamalar arasındaki fark arasında çok fazla açılma yaşanmıyor. Ayrıca yatay bir oluşum olduğu için, bu tür piyasa koşullarında Macd çok fazla sinyal üretiyor.

Grafik 3. Trend yapan piyasa: Macd 0'ın uzağında

Bu grafikte ise, fiyatlar düşüş trendinde; dolayısıyla ortalamalar arasındaki fark da gittikçe açılıyor ve bu da Macd’nin 0’ın daha uzağına gitmesini sağlıyor. Örneğimizdeki bir düşüş trendi olduğu için, 0’dan uzaklaşma negatif bölgeye doğru gerçekleşiyor. Ancak sorun şu ki; düşüş trendi sürerken, Macd burada da fazlaca al sinyali üretmiş. Doğru sinyalleri dikkate alıp, yanlışları olabildiğince görmezden gelmemize destek olacak ek bir gösterge daha kullanmaya ihtiyacımız var. Bunu Macd uyumsuzluk tespitinde birazdan inceleyeceğiz, ancak öncesinde Macd’nin nasıl yorumlandığını inceleyelim.

Macd Nasıl Yorumlanır?

Macd’nin hesaplanış biçimi ve ortalamalardan türetilmiş bir indikatör oluşu, onun nasıl yorumlanabileceği ile ilgili de bize bazı ipuçları veriyor.

İlk olarak Macd’nin iki farklı ortalamanın farkından oluşmasından hareketle, Macd’nin 0’ın üzerine çıkması ya da altına düşmesini al ya da sat sinyali olarak yorumlayabilmemiz mümkün. Çünkü burada ortalamalar arasında bir kesişme yaşanıyor, ki bu da genel manada ortalamaları yorumlama biçimimize uygun düşüyor.

Bununla birlikte Macd’nin asıl yorumlaması, trigger çizgisiyle kesişmesi üzerinden yapılıyor. Şöyle ki; Macd, trigger çizgisini, yani kendi ortalamasını yukarı kırınca bunu al sinyali olarak kabul ediyoruz. Tersine, Macd, trigger çizgisinin aşağısına sarkarsa da bunun sat sinyali olduğunu düşünüyoruz.

Grafik 4. 0'a uzak bölgede Macd, Trigger'ı aşağıdan yukarıya kesiyor

Grafik 2’de Macd’den gelen bir al (düşey yeşil çizgi) bir de sat (düşey kırmızı çizgi) sinyalini görüyoruz. Gelen al sinyalinden sonra, piyasanın yükselişe geçtiğine bakılırsa, Macd burada iyi çalışmış. Ancak Macd al sinyalinden, kısa bir müddet sonra sat sinyali verdiğinde, bu çok iyi bir sinyal olmamış; çünkü o bölgede yaşanan kısa bir konsolidasyonun ardından, fiyatlarda yükseliş eğilimi devam etmiş. Peki, bu neden olmuş olabilir?

Öncelikle Macd'den gelen sinyallerin, Macd 0 bölgesinden uzaktayken gelmesini istiyoruz. Çünkü Macd hareketli ortalamalardan türetilmiş trend takip edici bir gösterge… Biraz önce de değindiğimiz üzere; eğer Macd, 0 civarında salınım yapıyorsa, bu yatay, sıkışık bir piyasaya işaret ediyor ve ayrıca bu koşullarda çok fazla sinyal üretebiliyor. Bu yüzden gelen sinyaller de istediğimiz kalitede/güvenilirlikte olmayabiliyor.

MACD Uyumsuzluk Nasıl Yorumlanır?

Hangi gösterge olursa olsun, gösterge yorumlanırken, gösterge ile fiyat arasında bir uyumsuzluk olup olmadığı kontrol edilir; çünkü uyumsuzluklar teknik analiz açısından oldukça önemli ve güçlü sinyallerdir.

Uyumsuzluk genel olarak, fiyatlarda yükselen tepeler ya da alçalan en düşükler görülürken, göstergede de benzer eğilimin olup olmadığına bakılarak tespit edilir. Eğer bu noktada bir uyumsuzluk göze çarparsa, bunun düşüşten yükselişe ya da yükselişten düşüşe dönüşe dair bir işaret olabileceği düşünülür. Dolayısıyla uyumsuzluklar, pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk olarak iki türde karşımıza çıkar.

Grafik 5. Macd Pozitif Uyumsuzluk

Grafik 3’te Macd’den gelen al sinyallerinin doğru ve yanlışlığını nasıl daha iyi ayırt edebileceğimizden söz etmiştik. Bunu yapmanın başka yolları da var, ancak gelen al ya da sat sinyaliyle birlikte Macd’de uyumsuzluk var mı diye kontrol etmek de, son derece işe yarar yöntemlerden biri…

Grafik 5’te gördüğünüz düşüş, Grafik 3’te gördüğümüzün aynısı… Sol ve ortadaki düşey mavi çizgilere yakın yerlerde Macd birkaç defa al sinyali veriyor. Fakat Macd ile fiyatlar arasında henüz bir uyumsuzluk göz çarpıyor. Piyasadaki esas yükseliş ise, Macd’nin son mavi çizgiden sonra verdiği al sinyalinden sonra başlıyor ve dikkat ederseniz hemen öncesinde Macd ile fiyat arasında bir pozitif uyumsuzluk (fiyatta alçalan yeni dipler varken, Macd’de yeni dip seviyesi bir öncekinin daha üstünde) oluştuğu görüyor. Ki bu da gelen al sinyalinin güvenilirliğini artıran önemli bir unsur.

Grafik 6. Macd Negatif Uyumsuzluk

Bu grafikte de Macd’de yaşanan negatif uyumsuzluk örneğini görüyoruz. Fiyatlar yükselmeye devam ederken, yeni tepeler de öncekine göre daha yüksekte gerçekleşiyor. Ancak fiyatların aksine Macd’de görülen yeni tepeler düşüş eğilimde.

GCM Yatırım Farkıyla, Borsa İstanbul’da Yatırım Yapın

Geleceğinizin inşasına bugünden başlayın ve yarınlarınıza yatırımı ertelemeyin.

Öyleyse şimdi siz de GCM Yatırım’da kendiniz için bir Yatırım Hesabı başvurusu yapın ve tasarruflarınızı Borsa İstanbul’da değerlendirin.

Üstelik borsa hesabınız açılana kadar, dilerseniz GCM Yatırım’ın sunduğu eşsiz ayrıcalıktan siz de faydalanabilir ve kullanımı tamamen ücretsiz olan “Demo Hisse Hesabı” ile 100.000 TL sanal parayla hiç risk almadan Borsa İstanbul’da yatırım yapmanın deneyimini yaşayabilirsiniz.

GCM Yatırım ile Borsa Yatırımı Yapmak İçin Ücretsiz Demo Hesabınızı Şimdi Oluşturun

DENEMEYE FOREX İLE BAŞLAYIN

Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Diğer Makaleler
Avalanche, Ethereum'a alternatif olarak geliştirilen Layer-1 (birinci katman) bir blockchain ağıdır. Avalanche üzerinde, Ethereum'da olduğu gibi akıllı sözleşmeler kullanılarak çeşitli merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) geliştirile ...
Ağırlıklı ortalama, belirli değerlerin, bu değerlere atanan ağırlıklar dikkate alınarak hesaplanan bir veridir. Ağırlıklı ortalama, tüm değerlerin eşit önemde olmadığı durumlarda basit ortalamaya göre anlamlı sonuçlar ürete ...
Ekonomi biliminde tüketici davranışlarını açıklamaya yönelik farklı mal sınıflandırmaları yapılmıştır. Örneğin, bir kafeye gittiğinizde latte ve cappuccino fiyatlarının ya birbirine çok yakın ya da aynı olduğunu gör& ...
Piyasalarla az çok ilgilenen ve bu konuda bilgi paylaşımı yapan kişileri takip edenler, finansal yorum paylaşımında bulunan kişilerin sıklıkla YTD kısaltmasını kullandığını görürler. “Yatırım tavsiyesi değildir.” anlamın ...
Forex piyasasında işlem maliyetlerini hesaplarken en önemli kavramlardan biri spread'tir. Spread, belirli bir anda alış - satış fiyatları arasındaki farkı temsil eder. Bu fark, döviz ticaretinde veya diğer enstrümanların işlem maliyetl ...
Forex, "Foreign Exchange" teriminin kısaltmasıdır ve genellikle çeşitli para birimlerinin alınıp satıldığı döviz piyasalarını ifade etmek için kullanılır. Forex piyasası daha çok döviz piyasalarını karşılayan bir anlama ...
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.