Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Çerez Politikamız

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“GCM Yatırım” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Çerez Kullanım Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yola elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğimiz konularında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını geri çekme veya içeriğini değiştirme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim sekmesinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında tüm çerezler için açık veya kapalı seçenekleri ile tercihlerini diledikleri zaman değiştirebilmektedir.

GCM Yatırım olarak internet sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek adına çerezler ve diğer teknolojilerden faydalanmaktayız.

GCM Yatırım olarak sitemizde yer alan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen, bilgi içeren küçük elektronik dosyalar olarak da tanımlanabilir. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur.

Dolayısıyla internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulan çerezler, siteye erişim için kullandığınız web tarayıcınız tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere uzaktan erişim; sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde mümkündür.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

GCM Yatırım olarak internet sitesinde kullanılan çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak işlenmektedir. GCM Yatırım olarak internet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Tür ve amaçlarına göre GCM Yatırım tarafından kullanılan çerezler şunlardır:

 • Oturum Çerezleri: Sadece internet sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanırlar. Dolayısıyla internet sitesinden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaret süresince çerez kullanılır. Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup internet tarayıcısı kapatıldığında ilgili çerez silinmektedir.
 • Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez olup belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonunda kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Ayrıca kullanıcının internet sitesindeki hesabına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.
 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Zorunlu Çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır.
 • İşlevsel Çerezler: İnternet sitesi veya uygulamalarda kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.
 • Performans-Analitik Çerezler: İnternet sitesinde kullanıcının davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçüme imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri: İnternet sitesini ziyaretiniz sırasından görüntülenen içerik ekranının tercihinize göre uyarlanmasına ve ortak web sitelerindeki reklamları size göstermemize yardımcı olur.
 • Birinci Taraf Çerez: GCM Yatırım tarafından konulan ve GCM Yatırım tarafından kontrol edilen çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraf Çerez: Üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezlerdir.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GCM Yatırım olarak işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri başta olmak üzere ulusal mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslara aktarabilmekteyiz. İşlenen kişisel verilerinizi işbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacı ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirket ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.

Site üzerinde kullanılan üçüncü taraf çerezler, istatiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirmesini sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşılmaktadır.

Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin üçüncü taraflar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle, GCM Yatırım’ın sorumluluk alanından çıkılmış olunduğundan, bu noktadan sonra GCM Yatırım’ın hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağını kullanıcılar kabul eder. İnternet sitesinin kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan GCM Yatırım sorumlu değildir.

Çerez Kullanım Kontrolü

Çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşı, internet sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Bazı çerezlerin kapatılması halinde internet sitesinin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

İnternet sitesinde kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi yönetmenize dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, internet sitesinde görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ziyaretçilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devrede bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
 • Google Chrome 
 • Mozilla Firefox
 • Safari 
 • Opera 
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.gcmyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2018/12/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile GCM Yatırım’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.