Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Risk Bildirimleri

Risk Bİldirimleri

Önemli Açıklama

Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:MI-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Varlık Ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr/tr/ internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

(Kaldıraçlı Varlık Ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Olarak Müşteriler Için Genel Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşme” de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, birikimlerinizin sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kısmını bu işlemler için tahsis ediniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri ile vadeli işlem sözleşmeleri, borsa opsiyonları, CFD’ler, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemler gibi türev işlemler yüksek derecede risk taşır. İlgili türev işlemin sözleşme değerine kıyasla başlangıç teminat tutarı küçük olabilir; böylece işlemler “kaldıraçlı” olur. Bu nedenle, nispeten küçük bir piyasa hareketi tevdi etmiş olduğunuz veya tevdi etmek zorunda olacağınız fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etki yapacaktır. Bu durum, lehinize işleyebileceği gibi aleyhinize de işleyebilir. Oluşan fiyat hareketleri nedeniyle, başlangıç teminat tutarlarını ve pozisyonunuzu korumak için hesabınızda bulundurduğunuz teminatları veya bunlardan daha fazlasını tamamen kaybedebilirsiniz.

4. Yetkili kuruluşlar çalışanlarının özlük haklarında, sorumlu oldukları müşterilerin hesaplarına yatırdıkları işlem teminat tutarları, bu teminat tutarlarındaki artış ve benzeri kriterlere göre iyileştirmeler yapıyor olabilir. Dolayısıyla Yatırım Kuruluşu çalışanı ile müşteri arasında çıkar çatışması olabilir. Müşteri Yatırım Kuruluşu çalışanları ile olan iletişiminde bu çıkar çatışmasını her zaman göz önünde bulundurmalıdır.

5. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde Yatırım Kuruluşu işlemin karşı tarafı konumundadır. Bu işlemler ile Yatırım Kuruluşu, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda olup, sunulan hizmetin niteliği gereği müşterinin zarar ettiği durumlar Yatırım Kuruluşunun kar elde etmesiyle neticelenecektir.

6. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı Aracı Kurumla yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda Aracı Kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.

7. Aracı kurumun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

8. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak aracı kurum personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

9. Kaldıraçlı varlık ve türev araç işlemlere ilişkin vermiş olduğunuz emir Aracı Kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değişmesi halinde iptal edilebilecek veya emrin gerçekleşeceği fiyat değiştirilebilecektir.

10. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

11. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

12. Aracı kurum tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

13. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

14. Zarar Durdur emirleri (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu’nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve / veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.

15. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.

16. Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.

17. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.

18. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özelikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilite nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

19. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden çok para kazandığını ve sizin de kazanabileceğinizi öne süren kişi ve kurumların reklamlarına ve yüksek getiri vaatlerine inanmayınız.

20. Kendisini GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin personeli olarak tanıtan üçüncü şahıslara güvenmeyiniz ve itibar etmeyiniz. İşlemlerinizi mutlak surette GCM ‘nin yetkili personeli aracılığıyla yürütünüz. GCM’nin personeli olmayan kişilerin vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı GCM hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

21. Türev aracın işlem gördüğü Borsa veya Yatırım Kuruluşu tarafından hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

22. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz Pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız türev aracın işlem gördüğü Borsa tarafından “riskli hesap” olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir girişi yapılamayabilir.

23. GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yapacağınız kaldıraçlı varlık türev araç alım satım işlemlerine dair her türlü ücret, masraf, spread ve komisyon tutar ve/veya oranlarına ilişkin detaylı bilgilere https://www.gcmyatirim.com.tr/forex/islem-kosullari web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri’den hiçbir surette fiziki nakit para kabul etmemektedir. Müşteri tarafından gönderilecek olan teminatlar banka kanalıyla EFT, havale veya virman yolu ile kabul edilecektir. Dolayısıyla, Müşteri personel veya üçüncü şahıslara hesabına yatırılmak üzere elden nakit para veremez. Türev araç alım satım işlemlerinin yapıldığı borsa ve platformlar www.gcmyatirim.com.tr web sayfamızda yer almaktadır.

İş bu kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.