Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Duyuru – GCM Yatırım Kredi Derecelendirme Raporu

24 Mayıs 2019
Şirketimize ilişkin olarak SAHA tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketi’mizin uzun vadeli derecelendirme notu (TR) AA ve kısa vadeli derecelendirme notu (TR) A1+ olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme Notu Gerekçesi

2012 yılında faaliyetlerine başlayan GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Şirket”), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Şirket; özellikle kaldıraçlı alım satım (Forex) ve vadeli işlemler ve opsiyon (VİOP) piyasalarında finansal aracılık hizmeti sunmaktadır. Tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesinin neticesinde, GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin uzun vadeli derecelendirme notu (TR) AA ve kısa vadeli derecelendirme notu (TR) A1+ olarak belirlenmiştir.

Dosya'ya ulaşmak için tıklayınız.