Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
$$FirstName$$ $$LastName$$
$$MainAccountName$$

Uyuşmazlık Bildirimi

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. müşterisi olarak Şirketimiz ile aşağıdaki konuları içeren uyuşmazlıklarınız olduğu takdirde aşağıdaki BUTONU tıklayınız. Bu konular dışındaki işlem inceleme talepleriniz hakkında lütfen Müşteri temsilcileriniz ile görüşünüz.
Ücret, Komisyon ve Masraflar
Bilgi ve Talimat Olmaksızın İşlem Yapılması
Müşteri Talimatının Yerine Getirilmemesi
İşlem Fiyatları
Sözleşmeye Aykırılıklar
Sistemsel Sorunlar

Yukarıda belirtilen uyuşmazlık konuları dışında, yargıya intikal etmiş, daha önce şirketimiz tarafından çözüme kavuşturulmuş, kanunlarda suç olarak öngörülen fiillerle ilgili uyuşmazlık başvurularınız dikkate alınmayacaktır.

Aşağıdaki butonu tıkladığınızda gelen başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmanız halinde size başvurunuzun alındığına dair bir takip numarası verilecek ve başvurunuz, başvuru tarihinizden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılarak, formda belirttiğiniz elektronik posta adresinize yanıtınız iletilecektir. Daha önce incelemesi yapılmış ve müşteri aleyhine sonuçlanmış bir uyuşmazlık tekrardan incelenmeyecektir.

Aşağıdaki butonu tıklayarak oluşturacağınız uyuşmazlık başvurunuza ek olarak göndermek istediğiniz belgeler varsa; bu dokümanları sistemimize yükleyerek tarafımıza iletebilirsiniz.

"Başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır."