EURUSD
USDTRY
APPLE
EURTRY
ALTIN
HAM PETROL
RİSK BİLDİRİMLERİ
Kaldıraçlı Varlık ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu

Önemli Açıklama

Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:MI-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Varlık Ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr/tr/ internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

(Kaldıraçlı Varlık Ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Olarak Müşteriler Için Genel Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşme” de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, birikimlerinizin sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kısmını bu işlemler için tahsis ediniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri ile vadeli işlem sözleşmeleri, borsa opsiyonları, CFD’ler, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemler gibi türev işlemler yüksek derecede risk taşır. İlgili türev işlemin sözleşme değerine kıyasla başlangıç teminat tutarı küçük olabilir; böylece işlemler “kaldıraçlı” olur. Bu nedenle, nispeten küçük bir piyasa hareketi tevdi etmiş olduğunuz veya tevdi etmek zorunda olacağınız fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etki yapacaktır. Bu durum, lehinize işleyebileceği gibi aleyhinize de işleyebilir. Oluşan fiyat hareketleri nedeniyle, başlangıç teminat tutarlarını ve pozisyonunuzu korumak için hesabınızda bulundurduğunuz teminatları veya bunlardan daha fazlasını tamamen kaybedebilirsiniz.

4. Yetkili kuruluşlar çalışanlarının özlük haklarında, sorumlu oldukları müşterilerin hesaplarına yatırdıkları işlem teminat tutarları, bu teminat tutarlarındaki artış ve benzeri kriterlere göre iyileştirmeler yapıyor olabilir. Dolayısıyla Yatırım Kuruluşu çalışanı ile müşteri arasında çıkar çatışması olabilir. Müşteri Yatırım Kuruluşu çalışanları ile olan iletişiminde bu çıkar çatışmasını her zaman göz önünde bulundurmalıdır.

5. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde Yatırım Kuruluşu işlemin karşı tarafı konumundadır. Bu işlemler ile Yatırım Kuruluşu, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda olup, sunulan hizmetin niteliği gereği müşterinin zarar ettiği durumlar Yatırım Kuruluşunun kar elde etmesiyle neticelenecektir.

6. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı Aracı Kurumla yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda Aracı Kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.

7. Aracı kurumun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

8. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak aracı kurum personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

9. Kaldıraçlı varlık ve türev araç işlemlere ilişkin vermiş olduğunuz emir Aracı Kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değişmesi halinde iptal edilebilecek veya emrin gerçekleşeceği fiyat değiştirilebilecektir.

10. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

11. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

12. Aracı kurum tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

13. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

14. Zarar Durdur emirleri (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu’nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve / veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.

15. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.

16. Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.

17. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.

18. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özelikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilite nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

19. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden çok para kazandığını ve sizin de kazanabileceğinizi öne süren kişi ve kurumların reklamlarına ve yüksek getiri vaatlerine inanmayınız.

20. Kendisini GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin personeli olarak tanıtan üçüncü şahıslara güvenmeyiniz ve itibar etmeyiniz. İşlemlerinizi mutlak surette GCM ‘nin yetkili personeli aracılığıyla yürütünüz. GCM’nin personeli olmayan kişilerin vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı GCM hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

21. Türev aracın işlem gördüğü Borsa veya Yatırım Kuruluşu tarafından hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

22. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz Pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız türev aracın işlem gördüğü Borsa tarafından “riskli hesap” olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir girişi yapılamayabilir.

23. GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yapacağınız kaldıraçlı varlık türev araç alım satım işlemlerine dair her türlü ücret, masraf, spread ve komisyon tutar ve/veya oranlarına ilişkin detaylı bilgilere https://www.gcmforex.com/yatirim-araclari/islem-kosullari/ web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri’den hiçbir surette fiziki nakit para kabul etmemektedir. Müşteri tarafından gönderilecek olan teminatlar banka kanalıyla EFT, havale veya virman yolu ile kabul edilecektir. Dolayısıyla, Müşteri personel veya üçüncü şahıslara hesabına yatırılmak üzere elden nakit para veremez. Türev araç alım satım işlemlerinin yapıldığı borsa ve platformlar www.gcmforex.com web sayfamızda yer almaktadır.

İş bu kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Sermaye piyasası işlemleri hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemi yapmaya yetkili olan banka ve sermaye piyasası yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr/tr/ internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Yatırım Kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/ veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Yurt dışında yerleşik borsalar ya da diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı piyasalarda alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, “Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

(YURT DIŞI PIYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERINE İLİŞKİN OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile yurt dışı piyasalarda alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışı Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

- Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

- Vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı borsalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

- Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

- Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

- Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

- Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

- Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

- Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

- Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

- İlgili borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

- Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

- Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

- Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

- Aracı Kuruluş tarafından Müşteri’ye sunulan hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonları yurt dışında kurulu borsalarda işlem görmektedir. Borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemleri ise tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.

- Aracı Kuruluş, hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonlarına ilişkin Müşteri için vekil sıfatıyla bir yabancı borsaya emir ilettiğinde, işlemin tarafı olmayacak, emirler ilgili borsanın alım-satım sisteminde, emir zamanında mevcut olan en iyi fiyattan ve en elverişli şartlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum, Müşteri için gerçekleştirilen işlem fiyatına herhangi bir ilave alım-satım farkı dahil etmeyecek, Komisyon ve Masraf Tarifesi’ne göre ücret alacaktır. Borsa dışı döviz opsiyonları, forward işlemleri borsa dışındaki piyasalarda gerçekleştirilmekte olup, fiyatlama dayanak varlığın fiyat hareketleri çerçevesinde işlemin karşı tarafından gerçekleştirilir.

- Yurt dışı borsalar ile yurt dışı organize olmayan piyasalarda yapılan işlemler Fortrade Ltd. vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, söz konusu işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçları Aracı Kuruluş, Fortrade Ltd. veya söz konusu kurumların belirlediği saklayıcı kuruluşlar nezdinde tutulacaktır. Müşteri’nin nakit ve sermaye piyasası araçları yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde ilgili yabancı aracı kuruluş ve saklayıcı kuruluşa gönderilebilecektir.

- Yurt dışı alım ve satım işlemlerinde müşteriler tazmin kapsamında olmayıp, yurt dışında yerleşik olan aracı kuruluş veya saklamacının nakit ve sermaye piyasası yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Aracı Kurum’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Kat:14
Maslak - Sarıyer/İstanbul - TÜRKİYE
0212 345 0 426 (GCM) 0212 345 0 402 bilgi@gcmyatirim.com.tr
Ticari Sicil No: 799649
Maslak V.D. : 3890707820
Mersis No: 0389070782000015
BİZİ TAKİP EDİN
Risk Açıklaması; GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex sorumlu tutulamaz.