Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Risk Bildirimleri

Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Yurt dışında yerleşik borsalar ya da diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı piyasalarda alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, “Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

(YURT DIŞI PIYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERINE İLİŞKİN OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile yurt dışı piyasalarda alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışı Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

- Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

- Vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı borsalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

- Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

- Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

- Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

- Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

- Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

- Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

- Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

- İlgili borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

- Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

- Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

- Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

- Aracı Kuruluş tarafından Müşteri’ye sunulan hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonları yurt dışında kurulu borsalarda işlem görmektedir. Borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemleri ise tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.

- Aracı Kuruluş, hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonlarına ilişkin Müşteri için vekil sıfatıyla bir yabancı borsaya emir ilettiğinde, işlemin tarafı olmayacak, emirler ilgili borsanın alım-satım sisteminde, emir zamanında mevcut olan en iyi fiyattan ve en elverişli şartlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum, Müşteri için gerçekleştirilen işlem fiyatına herhangi bir ilave alım-satım farkı dahil etmeyecek, Komisyon ve Masraf Tarifesi’ne göre ücret alacaktır. Borsa dışı döviz opsiyonları, forward işlemleri borsa dışındaki piyasalarda gerçekleştirilmekte olup, fiyatlama dayanak varlığın fiyat hareketleri çerçevesinde işlemin karşı tarafından gerçekleştirilir.

- Yurt dışı borsalar ile yurt dışı organize olmayan piyasalarda yapılan işlemler Fortrade Ltd. vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, söz konusu işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçları Aracı Kuruluş, Fortrade Ltd. veya söz konusu kurumların belirlediği saklayıcı kuruluşlar nezdinde tutulacaktır. Müşteri’nin nakit ve sermaye piyasası araçları yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde ilgili yabancı aracı kuruluş ve saklayıcı kuruluşa gönderilebilecektir.

- Yurt dışı alım ve satım işlemlerinde müşteriler tazmin kapsamında olmayıp, yurt dışında yerleşik olan aracı kuruluş veya saklamacının nakit ve sermaye piyasası yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Aracı Kurum’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.