Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Rezerv Para Nedir? Özellikleri, Amacı ve Hesaplama Yöntemleri

Evren Deniz - Kurumsal İçerik Uzmanı

Rezerv para, genellikle merkez bankalarının veya diğer finansal kuruluşların, ülkelerinin döviz rezervlerinin bir parçası olarak büyük miktarlarda tuttukları, küresel olarak tanınan para birimlerini, gelişmiş ülke tahvillerini veya altın gibi varlıkları ifade eder. Rezerv para birimleri, küresel ticaret ve yatırımlarda yaygın olarak kullanıldığı gibi, merkez bankaları tarafından mali şoklara karşı bir korunma olarak da tutulur. 1944'ten bu yana, bu özellikleri taşıyan dünyanın en baskın rezerv para birimi ABD Doları’dır.

Dünyanın en çok kullanılan rezerv para biriminin ABD doları olması sebebiyle, diğer ülkeler, rezerv değerlerinin enflasyon nedeniyle herhangi bir olumsuz etkiyle karşı karşıya kalmamasını sağlamak amacıyla ABD para politikasını yakından izlemektedir.

Rezerv Para Nedir?

Rezerv para, merkezi bankaların ve hükümetlerin ulusal ve uluslararası ekonomik istikrarı sağlamak için ellerinde bulundurdukları ve tüm dünyaca kabul gören döviz, altın ve diğer likit varlıkları tanımlar. Rezerv paralar, genellikle döviz rezervleri olarak bilinir ve ülkelerin dış ticaret işlemlerinde ve borç ödemelerinde kullanılır.

Ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynayan rezervler, kriz dönemlerinde finansal piyasalara duyulan güveni artırarak ülke ekonomilerini olası şoklara karşı korur. Bu bağlamda politika faizleri; döviz kurları, enflasyon ve sermaye akımları üzerinde etkili olurken; rezerv miktarını da dolaylı olarak etkiler. Merkez bankaları ise, bu dinamikleri göz önünde bulundurarak para politikaları ve rezerv para saklama stratejilerini belirlerler.

Rezerv Paranın Temel Özellikleri

Ülkeler 20. yüzyılın sonlarında döviz rezervlerini ağırlıklı olarak altın ve gümüşten yabancı paraya kaydırdıkça, en büyük rezerv para birimleri, mali istikrar geçmişi güçlü olan ve ekonomik açıdan etkili ülke paraları haline geldi.

Rezerv paranın amacı, uluslararası ticaret ve yatırımların ortak kabul gören para birimleri üzerinden yapılabilmesini ve ülke merkez bankalarının ekonomik istikrarı koruyucu bir para birimi üzerinden rezerv tutabilmesini sağlamaktır. Rezerv paranın özellikleri olarak şunlar sıralanabilir:

 • Ortak Kabul: Rezerv para birimleri, uluslararası piyasada güvenilir ve uluslararası ödeme aracı olarak ortak kabul gören para birimleridir. Bu para birimleri, genellikle ekonomik ve siyasi istikrarı olan ülkelerin para birimleri olur.
 • Konvertibilite: Rezerv paralar, döviz piyasalarında diğer para birimlerini kolay ve serbestçe çevrilebilir.
 • Değer İstikrarı: Rezerv paralar, genellikle zaman içindeki değerini koruyabilen istikrarlı para birimleridir ve yüksek likiditelerinden dolayı genellikle daha düşük volatiliteye sahiptirler.

Rezerv Paranın Amacı ve Kullanım Alanları

Merkezi bankalarının rezerv para tutma nedenleri arasında şunlar bulunur:

 • Ekonomik İstikrar Sağlama: Rezerv paralar, ülkelerin ekonomik dalgalanmalara karşı korunmasına yardımcı olur. Kriz dönemlerinde rezerv paralar, piyasalara güven verir ve panik satışlarının önüne geçer.
 • Döviz Kuru Yönetimi: Rezerv paralar, ülkelerin döviz kurlarını stabilize etmek ve ulusal para birimlerinin değerini korumak için kullanılır. Merkez bankaları, döviz piyasalarına müdahale ederek döviz kurlarını kontrol altında tutabilir. Zira döviz kurlarındaki aşırı oynaklık borsa gibi finansal piyasaları da dolaylı olarak etkiler.
 • Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması: Rezerv paralar, ülkeler arası ticaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. İthalat ve ihracat işlemlerinde rezerv para birimleri kullanılarak ödemeler yapılır.

En Yaygın Rezerv Para Birimleri

Dünyadaki en yaygın rezerv para birimleri şunlardır:

 • Amerikan Doları (USD): Dünyanın en yaygın rezerv para birimi olan Amerikan doları, uluslararası ticaretin büyük bir kısmında kullanılır ve en likit para birimidir.
 • Euro (EUR): Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro, ikinci en yaygın rezerv para birimidir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yönetilir ve Avrupa'nın ekonomik gücünü yansıtır.
 • İngiliz Sterlini (GBP): İngiltere'nin para birimi olan Sterlin, tarihsel olarak güçlü bir rezerv para birimidir ve uluslararası finans piyasalarında önemli bir rol oynar.
 • Japon Yeni (JPY): Japonya'nın para birimi Yen, Asya'da önde gelen rezerv para birimlerinden biri olarak büyük önem taşır.
 • İsviçre Frangı (CHF): İsviçre frangı, güvenli liman olarak bilinir ve özellikle kriz dönemlerinde yatırımcılar tarafından tercih edilen bir rezerv para olarak öne çıkar.

Rezerv Para Hesaplama Yöntemleri

Bir ülkenin rezerv miktarının hesaplanması, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu hesaplamalar, genellikle aşağıdaki adımlarla yapılır:

 • Döviz Rezervleri: Merkez bankaları, bilançolarındaki döviz varlıklarını belirli bir kur üzerinden değerlendirir. Bu varlıklar, nakit dövizler, döviz cinsinden tahviller ve diğer rezerv varlıklarını içerir.
 • Altın Rezervleri: Merkez bankalarının ellerindeki altın rezervleri, altının piyasa değeri üzerinden hesaplanır.
 • Özel Çekme Hakları (SDR): Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından oluşturulan SDR, ülkelerin rezerv varlıkları arasında yer alır. SDR değeri, küresel ekonomik sistemde önemli yer tutan ülke ve bölgelerin para birimlerinden oluşan bir para sepetidir ve değeri IMF internet sitesinde günlük olarak ilan edilmektedir.

Yukarıdaki üç kalemin toplamı genellikle Brüt Rezerv değerini verir.

Diğer yandan merkez bankası bilançosunda yer alan Dış Varlıklar’dan, Dış Yükümlülükler’in çıkarılması yoluyla (o günkü TCMB USD Alış Kuru ile) Net Rezerv miktarı hesaplanır.

Son olarak Swap Hariç Net Rezerv miktarını hesaplamak için ise, Net Rezerv değerinden, swap işlemleri toplamı düşülür.

Rezerv Paranın Ekonomideki Rolü

Rezerv paraların ya da diğer bir ifadeyle uluslararası rezerv varlıkların tutulması, ekonomik istikrarın sağlanmasında ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında kritik bir rol oynar. Merkez bankaları, rezerv paralarını stratejik olarak kullanarak ekonomik krizlere karşı koruma sağlar ve finansal piyasalara duyulan güveni artırır. Rezerv paralar, ülkelerin uluslararası alanda ekonomik güçlerini ve güvenilirliklerini sağlamada da önemli bir araçtır.

Merkez bankalarında bulunan uluslararası rezervlerin güçlü seviyesi; kriz zamanlarında yaşanan şokların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz ektilerini dizginleyebilmek, olağan dışı durumlara karşı koruma sağlamak ve ülke ekonomisine duyulan güveni artırmak gibi kritik roller üstlenir. Diğer yandan ödemeler dengesi kaynaklı ihtiyaçlar için döviz likiditesine katkı sağlayabilmek de rezerv para tutulmasının sağladığı faydalar arasında sayılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası ticarette ortak ödeme aracı olarak kullanılan, ülkelerin merkez bankaları veya finansal kurumları tarafından tutulan döviz ve altın gibi likit varlıklar rezerv para olarak adlandırılır.

Rezerv paranın önemi, uluslararası ticaret ve yatırımların ortak kabul gören para birimleri üzerinden yapılabilmesini sağlaması ve ülke merkez bankalarının ekonomik istikrarı koruyucu bir para birimi üzerinden saklama yapılabilmesine olanak tanımasıdır. 

ABD Doları başta olmak üzere; Euro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve İsviçre Frangı gibi para birimleri, uluslararası rezerv para birimleri olarak sayılabilir.

Bir ülkenin rezerv miktarı, genellikle döviz rezervleri, altın rezervleri ve özel çekme hakları (SDR) olmak üzere üç ana kalemin toplamından oluşur. Merkez bankaları bu varlıkları belirli kur ve piyasa değerleri üzerinden değerlendirerek hesaplar. Ayrıca, merkez bankası bilançosundaki dış varlıklardan dış yükümlülükler çıkarılarak net rezerv miktarı elde edilir. Swap işlemleri düşülerek ise swap hariç net rezerv miktarı hesaplanır.

Konvertibilite, değer istikrarı, güvenilirlik ve uluslararası kabul görür olma gibi özellikler, rezerv paralara ait akla ilk gelen özellikler olarak sayılabilir.

Merkez bankaları genel olarak kriz zamanlarında yaşanan şokların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz ektilerini dizginleyebilmek, olağan dışı durumlara karşı koruma sağlamak ve ülke ekonomisine duyulan güveni güçlendirmek ve ödemeler dengesi kaynaklı ihtiyaçlar için döviz likiditesine katkı sağlayabilmek amacıyla rezerv para tutar.

DENEMEYE borsa İLE BAŞLAYIN

Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Diğer Makaleler
DeFi, adeta bir bilim kurgu romanının sayfalarından fırlamış gibi görünen, kripto para dünyasının en heyecan verici kavramlarından biridir. Merkeziyetsiz finansın kısaltması olan DeFi, bankalar gibi geleneksel finansal aracılara ihtiya ...
Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların yükselişiyle birlikte, kripto para piyasasının değişken dünyasını dengelemeye destek olmak için yeni bir dijital varlık türü ortaya çıktı: Stablecoin’ler. Gün&uum ...
Delist Ne Demek? Bir menkul kıymetin (örneğin, hisse senedi veya kripto para birimi), işlem gördüğü borsanın kotasyon şartlarını kaybetmesi veya farklı sebepler nedeniyle borsada liste dışı bırakılması (kotasyondan çıkarıl ...
Airdrop'lar, 2010'ların başında trol diye tabir edilen kişilerin birilerine istenmeyen dosyalar gönderme imkânını keşfetmesiyle moda oldu. Ancak günümüz fintech dünyasında airdrop kavramı farklı bir anlam kazanmıştır. ...
Blockchain teknolojisinden güç alan kripto para dünyası, yer kürenin görece olarak yeni keşfettiği bir alan; bu yüzden kripto para piyasası Bitcoin’in 2009 senesinde ortaya çıktığından beri genellikle d&uu ...
Avalanche, Ethereum'a alternatif olarak geliştirilen Layer-1 (birinci katman) bir blockchain ağıdır. Avalanche üzerinde, Ethereum'da olduğu gibi akıllı sözleşmeler kullanılarak çeşitli merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) geliştirile ...
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.