Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Pay Piyasası

GARAN Hisse - Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -
GARAN Hisse Grafiği
Açılış 14.73
Kapanış 14.75
Yüzde 0.07
Yüksek 14.79
Düşük 14.68
Fark 0.00
İşlem Hacmi 966,614,904
İşlem Adedi 65,647,677
Ağırlıklı Ort.
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)
GARAN Hisse - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Araştırma & Analizleri
Garanti Bankası Bilançosu Bekleniyor
02 Şubat 2022 Özel Raporlar
Garanti Bankası 2 Şubat Çarşamba günü 2021 yılının son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Foreks anketine göre Banka’nın ilgili dönemde net karının 3 milyar 825 milyon TL olması bekleniyor. Akb ...
Garanti Bankası’nın 27 Ekim 2021 Çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin faaliyet raporlarını açıklaması bekleniyor. Foreks anketine göre ilgili döneme ilişkin net kar beklentisi 3 ...
GARAN Bilançosunda Beklentiler
29 Temmuz 2021 Özel Raporlar
Garanti Bankası 29 Temmuz 2021 Perşembe günü  yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Foreks anketine göre ilgili dönem net kar beklentisi 2 milyar 680 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Net k ...
GARAN Yakın Vade Kontratında Görünüm
23 Kasım 2020 Özel Raporlar
GARAN yakın vade kontratı 8,32 bölgesinden aldığı destekle birlikte 9,52 bölgesini sorguladı. İki günlük düşüş eğilimine karşın kontrat yukarı yönlü görünümünü korudu.Sert yükseliş nedeniyle fiyat 21 periyotluk Envelopes’tan uzak kalmaya devam ediyor. Önü ...
3 Aylık Dönemsel Hareketler
Minumum Maximum Ortalama
Fiyat Hareketi 11.08 15.92 13.30
Hacim Hareketi 752,307,754 6,348,152,196 2,486,731,613
GARAN Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar130.292.028
   1- Kasa0
   2- Alınan Çekler0
   3- Bankalar0
   4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0
   5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0
   1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0
   2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0
   3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0
   4- Krediler0
   5- Krediler Karşılığı (-)0
   6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0
   7- Şirket Hissesi48.468.205
   8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar0
   1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0
   2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)17.438.824
   3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0
   4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0
   5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0
   6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0
   7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)131.149
   8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar573.071
   9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar491.238.751
   10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar0
   1- Ortaklardan Alacaklar0
   2- İştiraklerden Alacaklar0
   3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0
   4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0
   5- Personelden Alacaklar59.221.793
   6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0
   7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0
   8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0
   9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)2.288.117
E- Diğer Alacaklar47.676
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları0
G- Diğer Cari Varlıklar0
    I- Cari Varlıklar Toplamı21.411.318
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar21.389.532
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar21.786
C- Diğer Alacaklar0
D- Finansal Varlıklar0
   1- Bağlı Menkul Kıymetler0
   2- İştirakler0
   3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0
   4- Bağlı Ortaklıklar0
   5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0
   6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0
   7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0
   8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0
   9- Diğer Finansal Varlıklar6.692.595
   10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0
E- Maddi Varlıklar0
   1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller827.694
   2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0
   3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller827.694
   4- Makine Ve Teçhizatlar0
   5- Demirbaş Ve Tesisatlar21.547.682
   6- Motorlu Taşıtlar851.249.242
   7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)578.085.316
   8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar0
   9- Birikmiş Amortismanlar (-)0
   10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dah0
F- Maddi Olmayan Varlıklar0
   1- Haklar0
   2- Şerefiye0
   3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0
   4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri1.379.575
   6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0
   7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)0
   8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0
   G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları39.393.733
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar0
    II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı0
     VARLIK TOPLAMI0
A- Finansal Borçlar0
   1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar20.328.958
   2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar91.403
   3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0
   4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri19.414.928
   5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0
   6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0
   7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0
   8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar0
   1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar915.898
   2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0
   3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0
   4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0
   5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0
   6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0
C-İlişkili Taraflara Borçlar0
   1- Ortaklara Borçlar0
   2- İştiraklere Borçlar13.649.222
   3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0
   4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar1.958.017
   5- Personele Borçlar0
   6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0
   D- Diğer Borçlar11.691.205
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları12.171.211
   1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0
   2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net96.711.129
   3- Hayat Matematik Karşılığı - Net4.200.000
   4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net784.434
   5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net1.188
   6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin0
   7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları0
   1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar0
   2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri772.554
   3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yük0
   4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler63.122.473
   5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları1.616.487
   6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)0
   7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları61.107.326
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar39.866
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları9.273.074
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.063.401
    III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı8.209.673
A- Finansal Borçlar851.249.242
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar20.838.436
C- İlişkili Taraflara Borçlar14.671.526
D- Diğer Borçlar0
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları0
   1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net0
   2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0
   3- Hayat Matematik Karşılığı - Net0
   4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net0
   5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0
   6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin0
   7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net241.384
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları13.682
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar0
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0
    IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı1.007.055
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)4.787.072
   1- (Nominal) Sermaye0
   2- Ödenmemiş Sermaye (-)0
   3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0
   4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)117.717
B- Sermaye Yedekleri-7.633.977
   1- Hisse Senedi İhraç Primleri-6.181.063
   2- Hisse Senedi İptal Karları0
   3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0
   4- Yabancı Para Çevirim Farkları0
   5- Diğer Sermaye Yedekleri0
C- Kar Yedekleri0
   1- Yasal Yedekler0
   2- Statü Yedekleri0
   3- Olağanüstü Yedekler-24.321
   4- Özel Fonlar (Yedekler)-481.034
   5- Finansal Varlıkların Değerlemesi0
   6- Diğer Kar Yedekleri0
D- Geçmiş Yıllar Karları0
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0
F-Dönem Net Karı-621.712
    Özsermaye Toplamı-289.053
     YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI13.204.459
A- Hayat Dışı Teknik Gelir2.950.349
   1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)4.040.142
     1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
     1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devre310.265
     1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devrede3.729.877
   2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri-1.089.793
   3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-101
   1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.088.783
     1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.634
     1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden0
   2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devre0
   3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım2.066.482
   4- Faaliyet Giderleri (-)826.787
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)14.748.576
D- Hayat Teknik Gelir0
   1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)3.808.038
     1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)0
     1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devre0
     1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devrede-2.718.182
   2- Hayat Branşı Yatırım Geliri9.885.837
   3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar1.110.387
   4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
E- Hayat Teknik Gider10.996.224
   1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-2.786.551
     1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
     1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devred0
   2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devre0
   3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kıs0
   4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin0
   5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım0
   6- Faaliyet Giderleri (-)8.209.673
   7- Yatırım Giderler (-)0
   8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0
   9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0
G- Emeklilik Teknik Gelir0
   1- Fon İşletim Gelirleri0
   2- Yönetim Gideri Kesintisi0
GARAN Temettü ve Sermaye Arttırımları
TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
25.05.2022 1.02 0 0 31.13 0
05.04.2021 1.02 0 0 14.85 0
24.04.2018 1.04 0 0 41.67 0
24.04.2017 1.03 0 0 29.76 0
25.04.2016 1.02 0 0 13.50 0
27.04.2015 1.02 0 0 13.50 0
21.04.2014 1.01 0 0 10.12 0
06.05.2013 1.01 0 0 14.20 0
28.05.2012 1.03 0 0 14.29 0
11.04.2011 1.02 0 0 13.57 0
12.04.2010 1.01 0 0 8.33 0
10.09.2009 1.01 0 0 6.55 0
09.06.2008 1.70 100.00 0 0 0
24.04.2007 1.01 0 0 5.00 0
12.04.2006 1.01 0 0 5.00 0
11.07.2005 1.75 0 75.00 0 0
04.10.2004 1.46 0 45.98 0 0
02.07.2003 1.04 0 3.83 0 0
09.09.2002 1.06 0 5.57 0 0
GARAN Hisse - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ŞİRKET PROFİLİ
Şirket İsmi T. Garanti Bankası A.Ş.
Şirket Kodu GARAN
Telefon 0 212 318 18 18
Faks 0 212 318 18 88
Adres Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul
ORTAKLIK YAPISI
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE
85.97
DİĞER
14.03
Kamuyu Aydınlatma Haberleri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
GARAN Hisse - Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Bankası, 1946 yılında kurulmuştur ve Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankasıdır.

Garanti 2010 yılından bu yana ana hissedarı BBVA ile faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürmektedir.

Garanti BBVA, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet göstermektedir. Banka, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur.

31 Mart 2019 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,295 çalışanı ve 5,197 ATM ile yla 16,7 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap vermektedir.

Banka’nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti BBVA'nın  hakim ortağı, hisselerinin %49.85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)’dır. Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti BBVA’nın Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 31 Mart 2019 itibarıyla %50.07’tür.

Garanti Bankası, Borsa İstanbul’da BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST LİKİT BANKA / BIST YILDIZ / BIST MALİ / BIST 30 / BIST 100 / BIST 50 / BIST BANKA endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “GARAN” kodu ile işlem görmektedir.

ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!