Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Viop Piyasası

Ege Pamuk

Son Güncelleme:
EKONOMİK TAKVİM
41 Renk Ege Pamuğu Hakkında
Ege Pamuk

Tarım sektöründe önemli bir kesim geçimini pamuktan sağlamaktadır. Pamuk; dokuma, iplik ve yağ sanayilerinin önemli hammadde kaynağı durumundadır. Pamuk; tarımı ve sanayisi ile geniş bir iş alanı sağlarken lifi ile tekstil sanayine, çiğiti ile yağ sanayisine, küspesi ile hayvancılık sektörüne, ihracatı ile dış ticaretimize çok önemli katkıları olan endüstriyel bir ürünümüzdür.

Pamuk, farklı kullanım alanlarıyla dünyada sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinde önemli yeri olan ürünlerdendir. Artan nüfusa paralel olarak sanayileşen ve kalkınan toplumlarda, refah düzeyinin yükselmesi pamuk tüketimini artırmış ve son yıllarda 19,5 milyon ton civarına yükseltmiştir. 2016-2017 sezonunda Ege Bölgesinde 82563 hektar alana pamuk ekimi yapılmış ve 342.500 ton civarında üretim yapılmıştır. Pamuk ipliğini başlıca İngiltere, Belçika, İtalya, İsrail, ABD, Almanya ve Mısır’a ihraç etmekteyiz.

Pamuk tarımına dayalı kaynakların (tekstil ve benzeri) ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan dışsatım gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alınırsa, pamuğun ham olarak ihracı yerine tekstil ürünleri olarak ihraç edilmesi dış ticaret dengesi dengesi açısından çok önemlidir. Pamuk, sadece tekstil sanayii için değil, yağ sanayi açısından da önemli bir tarım ürünüdür. Yan ürün olarak çekirdek kapçığı ve küspesi de değerli bir hayvan yemidir. Pamuk katma değer kazandıran bir ürün olmasının yanı sıra, iyi bir istihdam kaynağı da oluşturmaktadır.

Pamuğun önemini artıran bir hususta, iklim koşulları bakımından dünya pamuk üretim alanlarının çok sınırlı olmasıdır. Pamuk denilince ülkemizde Ege Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi akıllara gelmektedir.

Borsa İstanbul’da pamuğa genellikle VİOP üzerinden vadeli olarak yatırım yapılır. ‘Ege Pamuk Vadeli işlem Sözleşmesi’ olarak, COTEGE işlem koduyla VİOP'ta işlem görmektedir. Sözleşmeler standarttır. Büyüklüğü 1 tondur ve nakdi uzlaşma şeklinde fiziki olmayan şekilde borsada alm-satım yapılarak, aradaki farktan kar elde edilir.

ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!