Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Pay Piyasası

KCHOL Hisse - Koç Holding A.Ş.

G. Değişim
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -
KCHOL Hisse Grafiği
Açılış 19.75
Kapanış 19.73
Yüzde -0.46
Yüksek 19.85
Düşük 19.53
Fark 0.09
İşlem Hacmi 132,684,698
İşlem Adedi 6,731,267
Ağırlıklı Ort.
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)
KCHOL Hisse - Koç Holding A.Ş. Araştırma & Analizleri
 Koç Holding’in 2020 yılı ikinci çeyrek dönemine ait finansal tablolarını 13 Ağustos’ta sunması bekleniyor. Koç Holding’in, Foreks Anketi’ne göre 1.086,0 Milyon TL net dönem karı sağlayan bir performans sunması bekleniyor. KCHOL, geçtiğimiz yılın ayn ...
KCHOL yakın vade sözleşmesinde kısa vadede etkili fiyatlamalar kaydedildi. Dolayısıyla teknik görünümü aşağıdaki şekilde güncelledik.KCHOL yakın vade sözleşmesini kısa vadede teknik olarak değerlendirdiğimizde 34 (17,70) ve 55 (17,51) periyotluk üstel har ...
Koronavirüs’ün ülkemizde yayılmaya başlamasının ardından, endişeler ciddi boyuta ulaştı. Bu aşamada birçok üretici gibi Koç Holding de bazı faaliyetlerini askıya aldı.  Bu durumun arkasında hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte düşüş beklentileri etkili old ...
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding’in 13 Şubat 2020 günü son çeyreklik bilançosunu açıklaması bekleniyor. Foreks anketine göre, şirketin bu dönemde 857 milyon TL’lik bir net kar açıklaması bekleniyor. Koç Holding, geçen yılın aynı ...
1Ç19 döneminde yılında holdingin dayanıklı tüketim sektöründe yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini, enerji ve otomotiv kollarının ise holdingin genel net karına negatif yönde etki ettiğini görmekteyiz. Holding 1Ç19 dönemi net kar ...
2018 yılında holdingin finans ve otomotiv sektörlerinde yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini, enerji kolunun ise holdingin genel net karına negatif yönde etki ettiğini görmekteyiz. Holding 2018 yılı net karını 8 milyar 425 milyon ...
2018 yılının 9 aylık döneminde holdingin finans ve otomotiv sektörlerinde yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini, enerji ve dayanıklı tüketim malı kolunun ise holdingin genel net karındaki düşüşte etkili olduğunu görmekteyiz. Holdi ...
Koç Holding Kontratında Beklentiler
05 Temmuz 2018 Özel Raporlar
2018 yılının ilk çeyreğinde holdingin finans, dayanıklı tüketim malı ve otomotiv sektörlerinde yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini görmekteyiz. BİST içerisindeki en iyi risk çeşitlendirmesine sahip olan Koç Holding hisseleri, ma ...
2017 yılında holdingin finans, dayanıklı tüketim malı ve otomotiv sektörlerinde yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini görmekteyiz. BİST içerisindeki en iyi risk çeşitlendirmesine sahip olan Koç Holding hisseleri, makro türbülansla ...
3 Aylık Dönemsel Hareketler
Minumum Maximum Ortalama
Fiyat Hareketi 18.04 20.20 19.00
Hacim Hareketi 70,324,141 881,369,070 254,043,515
KCHOL Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar383.851.758.000
   1- Kasa68.837.959.000
   2- Alınan Çekler0
   3- Bankalar0
   4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0
   5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar9.755.930.000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0
   1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8.408.580.000
   2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0
   3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0
   4- Krediler0
   5- Krediler Karşılığı (-)25.772.571.000
   6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0
   7- Şirket Hissesi0
   8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar0
   1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar166.463.882.000
   2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0
   3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar2.699.534.000
   4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0
   5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0
   6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0
   7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0
   8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0
   9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0
   10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)25.299.183.000
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar0
   1- Ortaklardan Alacaklar0
   2- İştiraklerden Alacaklar0
   3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0
   4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0
   5- Personelden Alacaklar25.207.617.000
   6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar383.793.517.000
   7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0
   8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar58.241.000
   9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)309.011.770.000
   7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0
   8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)2.552.081.000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar37.421.666.000
   1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0
   2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar4.247.679.000
   3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar302.626.959.000
   4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0
   5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0
   6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0
C-İlişkili Taraflara Borçlar0
   1- Ortaklara Borçlar0
   2- İştiraklere Borçlar357.703.000
   3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0
   4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0
   5- Personele Borçlar0
   6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar32.956.067.000
   D- Diğer Borçlar467.948.124.000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları0
   1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0
   2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0
   3- Hayat Matematik Karşılığı - Net0
   4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net132.168.834.000
   5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net115.058.065.000
   6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin0
   7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları0
   1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar6.630.511.000
   2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri0
   3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yük0
   4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0
   5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları0
   6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)0
   7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları2.363.429.000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar0
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları0
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0
    III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı3.490.531.000
A- Finansal Borçlar1.485.786.000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar1.388.596.000
C- İlişkili Taraflara Borçlar0
   2- Hayat Branşı Yatırım Geliri0
   3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0
   4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
E- Hayat Teknik Gider0
   1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0
     1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)3.278.619.000
     1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devred1.165.435.000
   2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devre2.113.184.000
   3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kıs0
   4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin0
   5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım0
   6- Faaliyet Giderleri (-)0
   7- Yatırım Giderler (-)0
   8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0
   9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0
G- Emeklilik Teknik Gelir0
   1- Fon İşletim Gelirleri0
   2- Yönetim Gideri Kesintisi0
KCHOL Temettü ve Sermaye Arttırımları
TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
14.04.2021 1.03 0 0 58.50 0
06.04.2020 1.02 0 0 20.95 0
01.04.2019 1.03 0 0 39.80 0
02.04.2018 1.02 0 0 34.55 0
06.04.2017 1.02 0 0 32.59 0
12.04.2016 1.02 0 0 29.10 0
07.04.2015 1.02 0 0 19.70 0
09.04.2014 1.02 0 0 16.03 0
17.04.2013 1.02 0 0 18.70 0
08.06.2012 1.05 0 5.00 0 0
20.04.2012 1.02 0 0 12.67 0
14.04.2011 1.03 0 0 22.77 0
03.05.2010 1.02 0 0 12.84 0
18.06.2009 1.20 0 20.00 0 0
22.05.2008 1.15 0 15.00 0 0
08.06.2007 1.32 33.00 5.00 0 0
01.06.2006 1.10 0 10.00 0 0
15.08.2005 1.12 15.00 0 0 0
30.05.2005 1.02 0 0 10.00 0
04.03.2005 1.27 0 26.62 0 0
31.05.2004 1.01 0 0 5.40 0
19.01.2004 2.87 0 187.44 0 0
30.12.2003 1.00 0 0 0 0
04.06.2003 1.20 0 0 0 0
08.05.2002 2.00 0 100.00 0 0
15.08.2001 1.00 0 0 0 0
07.05.2001 1.34 0 0 10.00 0
KCHOL Hisse - Koç Holding A.Ş. ŞİRKET PROFİLİ
Şirket İsmi Koç Holding A.Ş.
Şirket Kodu KCHOL
Telefon (0216) 531 00 0
Faks (0216) 391 48 8
Adres Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
ORTAKLIK YAPISI
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
TEMEL TİCARET VE YATIRIM
43.65
DİĞER
42.93
VEHBİ KOÇ VAKFI
7.26
SEMAHAT SEVİM ARSEL
6.15
HİSSE GERİ ALIM
0.00
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!