Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Perakende Sektöründe Artan Potansiyel: 2.Çeyreğe Yaklaşırken Neler Oluyor?

24 Temmuz 2023 GCM Araştırma & Analiz- Araştırma & Analiz Borsa

Borsa İstanbul’da Perakende Ticaret sektörü adı altında 22 tane şirket bulunmaktadır. Hazırladığımız bu raporda BIMAS, SOKM, BIZIM ve MGROS şirketlerinin inceliyor olacağız. Aşağıdaki tabloda sektöre dahil diğer şirketleri de görebilirsiniz.

Perakende sektöründe inceleyeceğimiz şirketler arasında BIMAS, MROS, SOKM ve BIZIM yer alıyor. Enflasyon oranını da göz önünde bulundurarak sektöre baktığımızda manşet enflasyonun %38,21 çekirdek enflasyonun ise %47,33 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Enflasyon aşamasında gözlerin TCMB’de olduğu bu dönemde, belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği detayı göze çarpıyor. Tüm bunlarla beraber yılsonu enflasyonunda yukarı yönlü revizyonlar gerçekleşmesi ihtimaliyle (politika faizinde gerçekleşen kademeli artışlar, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketler, enerji maliyetlerinde oluşan değişimler) perakende sektöründe BIMAS, SOKM, MGROS ve BIZIM şirketlerinin uzun vadeli dönemde yükseliş potansiyelinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle gerçekleştirilen yardımlar ve bağışların etkisiyle 1.Çeyrek bilançolarında beklentilerin altında gerçekleşen net kar rakamları görüldü. 2.Çeyrek bilanço dönemine de yaklaşırken, hem depremin yarattığı yaralar sarılmaya başladı hem de şirketin kendi özgün markalarına olan talebin arttığı dönemdeyiz. Aynı zamanda fiyatlardaki yükseliş ve şirketlerin dijital kanallarına olan yüksek ilgi açıklanacak finansal sonuçlara olumlu etki yaratacaktır.

→BIMAS; 1Ç23’teki tek seferlik giderlerinin marjlardaki geri çekilmesini 2Ç23’te toparlayıp geri alacak mı göreceğiz. 11.525 toplam mağazaya sahip olan şirketin deprem nedeniyle 225 mağaza kapanışı gerçekleşmiş olması finansal sonuçlarına elbette iyi bir yansıma yaratmamıştı. Mağaza açılış performansına bakıldığında Mağaza büyümesi yıllık %7 seviyesinde. 1Ç23’te Türkiye mağaza açılışları 207. 1Ç23’te 169 adete ulaşan BİM Mini mağaza sayısına ulaştığını görüyoruz. Çeyreklik bazda mağaza açılışlarındaki yükseliş trendi de şirketin büyüme odaklı ilerlediğini gösteriyor.

2015 yılında Yeni satış modeli olarak geliştirdikleri FİLE adı ile tüketicilerini buluşturmuştur. Yeni satış modelinin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını, iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş, sağlıklı ve taze olmak şartıyla, sürekli düşük fiyatlardan karşılamaktır. FİLE mağazaları yaklaşık 1.000 m² satış alanına sahip olup satış yelpazesinde yaklaşık 4.500 ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerden %33’ü özel markalardan oluşmaktadır. 31 Mart 2023 itibariyle FİLE formatında 211 mağaza bulunmaktadır. 4.bölge deposunun İzmir dolaylarında açılması planlanmaktadır. "FİLE Mobil" alışveriş platformu Türkiye’de iki gölge mağaza (dark store) olmak üzere toplam 52 mağaza ile hizmet vermektedir.  FİLE ile birlikte gelirlerinde artış kaydeden şirketin yurt dışı operasyonları da sağlaması 2Ç23’de karlılık açısından etkisini göreceğimiz bir diğer husus olarak karşımıza çıkıyor.

Mağaza Açılışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: (1Ç23)

 Yurt Dışı Operasyonlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: (1Ç23)

Yukarıda belirtilen tabloda 1Ç23 verileri kullanılmıştır. 4.depo yapım aşamasındadır. Yurt dışı mağaza açılışlarında Fas’ta ilk çeyrekte 14 yeni mağaza açılışı gerçekleşmiştir. Mısır’da ise 2023 yılı ilk çeyreğinde 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştiği görülmüştür. Mağaza büyümesiyle pazar payında artış beklediğimiz şirketin 2Ç23 finansal sonuçlarına olumlu yansıyacağını bekliyoruz.

Şirketteki son gelişmelere söz attığımızda; Rekabet Kurumu Cezasının Yeniden Yapılandırılması karşımıza çıkıyor. 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarda karşılık ayrılan ve 2022 yılı içerisinde peşin ödenen yaklaşık 718 milyon TL'lik ceza tutarının mevzuata istinaden hesaplanan yaklaşık 360 milyon TL'sinin iade alınması için Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır. İade alınacak tutar Şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacaktır. Elde edilecek gelirin ne yönde yansıyacağı hakkında bilgiye 17 Ağustos’ta açıklanacak olan 2.çeyrek bilanço verileri sonrasında net bir şekilde görmüş olacağız.  Credit Suisse’nin yayınlamış olduğu raporda da BIMAS için hedef fiyatını 192,2 TL’den 223,4 TL’ye yükselttiğini ve tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak koruduğunu görüyoruz.

→SOKM; Şirketin 01 Ocak - 31 Mart 2023 döneminde 163 mağaza açılışı yapılmış olup, deprem nedeniyle kapanan 230 mağaza dikkate alındığında net mağaza değişimi -67 olmaktadır. Toplam mağaza sayısına bakıldığında 10.214 mağazası olduğu ve 38 deposu olduğu görülmektedir. Bu dönem içerisinde şirketin yatırımlarına bakıldığında 423 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdiği görülmektedir. Son gelişmelere bakıldığında Rekabet Kurumu Cezasının Yapılandırılması BIMAS’ta olduğu gibi Şok Marketlerde de karşımıza çıkıyor. Haberin detayına bakacak olursak; Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli kararı ile Şirket’e düzenlediği 384.369.037,15 TL tutarındaki idari para cezası, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 3'üncü maddesi kapsamında 192.184.518,58 TL olarak yeniden yapılandırılmıştır. Şirket, 2022 yılında nakit olarak yaptığı bu ödemeyi yine nakit olarak alacağından, 2.Çeyrekte nakit girişinde artış gözlemlenecektir.

Şirketin büyümesine katkı sağlayan unsurlara da bir göz atalım; online satışta Cepte Şok modeli geliştirmesi ve sürdürülebilir performansındaki gelişmeler, kendi özgün markalarına artan talep ve müşteri odaklı büyüme stratejisi olduğu görülüyor.

Cepte ŞOK uygulamasının 1Ç22’den 1Ç23’e kadar artan gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

81 ilde dijitalde hizmetlerini sürdüren ve şirket cirosuna önemli katkı sağlayan Cepte Şok uygulaması orta uzun vadeli dönemde de şirketin karlılığına olumlu etki yaratacaktır. Turizm sektörünün canlanmasıyla sezonluk açılan mağazalarla da satış geliri bakımından iyi bir performans yaratması bekleniyor. 2.Çeyrek finansallarında deprem etkisinin azalması ve fiyat artışlarının etkisini görebiliriz. Credit Suisse’nin de değerlendirmesine baktığımızda hedef fiyatta yükseltmeye gittiğini görüyoruz. 38,7 TL olan hedef fiyatını 46,7 TL ‘ye çıkararak tavsiyesini de endeksin üzerinde getiri olarak güncellediğini görmekteyiz.

→MGROS; Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş., her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. Migros Ticaret A.Ş., aynı zamanda bağlı ortaklıkları vasıtasıyla online gıda perakendeciliği ve hazır yemek, finansal teknolojiler, lojistik (motosiklet ile dağıtım) hizmetleri, perakende medya varlıklarının geliştirilmesi ve pazarlanması, elektrikli araç şarj hizmetleri ile yurt içinde ve yurt dışında alışveriş merkezi işletmeciliği iş kollarında da faaliyet göstermektedir. Migros Ticaret A.Ş. 01 Ocak – 31 Mart 2023 döneminde 60 Migros, 29 Migros Jet, 4 Mion kozmetik mağaza, 2 Minigros, 2 Macrocenter ve 1 Macrokiosk olmak üzere toplam 98 yeni mağaza açmıştır. Bu dönemde 485.132 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır. Son olarak da 2023 Haziran da 58 tane mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. Hızla büyümeye devam eden şirketin pazar payının gelişmeye devam ettiği görülmektedir.

1Ç23 bilanço sonrasındaki şirkete dair gelişmelere bakacak olursak; Şirket mülkiyetinde yer alan ve İstanbul Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve üzerinde Bayrampaşa Dağıtım Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Bilgiçler Yapı İnşaat A.Ş.'ye 706.505.000 TL + KDV bedel ile satılmıştı. 244.425.000 TL olan maddi duran varlık satışının bilançoyu olumlu yönde etkileyeceği haberin detayında verilmişti. Rekabet Kurulu Cezası Yeniden Yapılandırılması hakkında da bir güncelleme gerçekleşti. Haberin detayında; ‘’12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 3'üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası ile 9/3-a-2 ve 9/15'inci maddeleri kapsamında, Şirketimiz tarafından evvelce duyurulan Rekabet Kurulu kararınca hükmedilen idari para cezası için yapılandırma imkanından faydalanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davadan feragat edilecektir. Bu kararla, Şirketimize ek bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, daha önce ödenen 388.254.572,06-TL üzerinden hesaplama yapılarak 194.127.286,03 TL tutarın Şirketimize iadesi için ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır.’’ Denildi. Şirketin 2 Ağustos’ta açıklayacağı bilançosunda pozitif yansıma olarak görebiliriz.

2023 yılı beklentilerine bakıldığında %80-85 aralığında satış büyümesi beklendiğini, FAVÖK Marjının %7-7,5 oranında yükseltmeyi hedeflediğini, mağaza açılış hedefinin 365 olduğunu ve tüm bunlarla beraber 4.000 milyon TL yatırım harcaması hedeflediğini görmekteyiz.

Şirketin yeni iştiraklerle dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmesi de uzun vadeli büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla beraber online kanallarda da gelişim sürecini devam ettiren şirketin satış gelirlerinde iyi bir performans görmeyi beklemekteyiz.  Credit Suiesse’de MGROS için hedef fiyatında bir güncelleme gerçekleştirdi. Şirketin hedef fiyatını 140,6 TL’den 174,7 TL’ye yükseltti.

BIZIM; Borsa İstanbul’da işlem gören tek Cash & Carry Şirketi olarak dikkat çeken BIZIM, mağaza sayısı ve coğrafi yaygınlık bakımından Türkiye’nin 1 numaralı Cash & Carry toptancısı olarak tanınmaktadır. Şirketin 6 ana müşteri segmenti ile sahip olduğu müşteri çeşitliği, özel markalı olan ürünlere olan talep, borçsuz yapısı ve kur riski taşımaması önem taşıyor. Şirket bilgilerine bakacak olursak; şirket’in ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu, bakkal, market, büfe gibi perakende satış noktaları, yemek hizmeti veren işletmelere, kurumsal müşteriler, bireysel müşteriler, ticari vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere hızlı tüketim ürünlerini toptan ve perakende satışıdır. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirket’in 72 ilde 180 adet mağazası bulunmaktadır. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2.872 kişidir. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Grup’un mal tedariki iş ortaklığı sistemine dahil olan iş ortağı market sayısı 2.500’dür.  

1Ç23’e bakış; 6 Şubat Depremi nedeniyle yarıya yakını bağışlardan kaynaklanan yaklaşık 32 milyon TL'lik bir defaya mahsus harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu harcamalar 1Ç2023 karlılık rakamını etkilemiştir. Ek olarak deprem nedeniyle 43 SEÇ Mağazası tamemen kapanmış, 16 SEÇ mağazası ve 2 Bizim Toptan mağazamız halen geçici olarak kapalıdır ve operasyonlar üzerinde etkilidir. Depremin etkisinin devam etmesi nedeniyle 2Ç23’teki operasyonel giderlerindeki marjlarda baskı sürebilir.

2023 yılı beklentileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

SEÇ Market ile ortaklık modelinde, Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması amaçlanmaktadır. Şirketin büyüme modeline baktığımızda, iş ortağı sayısında artış ve iş ortaklarına yapılan satışlarda artış hedeflendiğini görmekteyiz. SEÇ Market ile birlikte tedarik oranı ve satış gelirlerinde 1Ç23’te artış yaşayan şirketin 2Ç23’te de artış kaydetmesini bekliyoruz.

XTCRT / XU100 Teknik Bakış

  • Yukarıdaki grafikte XTCRT sektörünün XU100 endeksi içindeki hareketini görüyoruz. Grafikte sektörün BIST100 endeksi ile pozitif korelasyon halinde hareketleri dikkat çekiyor. Mayıs ayı itibarıyla yatay seyirden yukarı yönlü hareket etmeye başlayan BIST100 endeksine paralel olarak yukarı yönlü ivme kazanan XTCRT sektöründe uzun vadeli dönemde de endekse paralel olarak yükselişinin devamı beklenilebilir.

GENEL BAKIŞ

İncelediğimiz 4 şirkete geniş çerçeveden bakıldığında depremin etkisiyle 1Ç23’de birçok açıdan negatif etkilenmiş olsalar da, gelişen ve büyüyen teknolojiyle geniş çaplı bir pazara hitap ediyor oluşları dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları, dijital kanallarda ki satış stratejileri ve yeni iştirakleriyle gelişmeye oldukça müsait bir alan yaratan Perakende Sektöründe ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü potansiyelin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılsonu enflasyonuna yukarı yönlü revizyonlar gerçekleştirilmesi, enflasyonun maliyet üzerine en kolay yansıyacağı gıda perakende sektöründe yılın kalan bölümünde de portföyler içesinde talep görmeyi sürdürebilir. Nitekim son dönemde yabancı oranlarındaki artışta göz önünde bulundurulduğunda BIST100 endeksinde yukarı yönlü ivmenin devam edeceği ve buna paralel olarak gıda perakende şirketlerine olan talebinde artacağı söylenebilir.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.