Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Teknosa Şirket İncelemesi

15 Mart 2023 GCM Araştırma & Analiz- Araştırma & Analiz Borsa

Büyüyen Pazar, Artan Pazar Payı

2022 yılı ilk 12 aylık sonuçlarına göre;

 • 266 milyar TL büyüklüğünde olan ‘Tüketici teknolojisi ürünleri’ pazarı; zincir mağazalar, geleneksel kanal, bilgisayar mağazaları, telekom bayileri ve teknoloji marketleri olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir.
 • Pazar, 2021 aynı dönemine göre, %104 büyüme göstermiştir.
 • Teknosa’nın içinde yer aldığı ‘teknoloji marketleri’ kanalı, pazarın %23,3’ünü oluşturmaktadır.
 • GFK şirketi tarafından, tüketici elektroniği pazarındaki oyuncuların online satışları ile pazar yeri satıcılarının satışlarının toplamından oluşan Techonline pazar bilgileri de takip edilmektedir. Techonline 2022 yılı 12 ay sonuçlarına bakıldığında pazar büyüklüğü %95,8 büyümeyle 63,6 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Gelişmeler

 • Teknosa, çoklu kanalda gerçekleştirdiği yatırımlarla, mağazacılığın yanı sıra dijital kanallarda da referans noktası olmuş; sektör için global ölçekte izlenen bir model geliştirmiştir. Çok hızlı gelişen e ticaret potansiyelini değerlendirmek üzere teknosa.com’u şubat ayında sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerine dönüştüren Teknosa, pazaryeri iş modelinin yeni bir fazı olarak sosyal ticarete adım atmıştır.
 • Teknosa, pazaryeri iş modeline dahil olan satıcılara farklı finansman çözümleri sunmak amacıyla Akbank ile iş birliği yapmıştır. İş birliği kapsamında, hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Teknosa satıcıları ‘KOBİ’ye hoş geldin’ avantajları ile 12 ay boyunca Akbank internet ve mobil kanallardan yapacakları havale, EFT, çek karnesi ve çek tahsilatı işlemleri için avantajlara sahip olmaktadır.
 • Teknosa, tüketici elektroniğinde satın almak yerine kiralama imkânı sunan kiralabunu.com ile iş birliğine imza atmıştır. Bu iş birliği ile teknosa.com üzerinden 200’e yakın ürün için kiralama hizmeti verilmeye başlanmıştır.
 • Teknosa ayrıca, özel markası Preo ailesine smart TV’leri de ekleyerek ürün gamını zenginleştirmeye devam etmiştir.
 • Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik 2022 yatırımları tutarı 169 milyon TL'den 220 milyon TL'ye çıkartılmıştır.
 • İklimsa, sürdürülebilir bir enerji çözümü olan GES alanında müşterilerine uçtan uca hizmet vermeye başladı. Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun, "GES'de kurumsal ve bireysel çözümlerle, tarım sektöründen konut projelerine çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Organizasyon yapımız, müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmet ve ihtiyaca uygun proje üretme becerimiz ile kısa sürede GES sektörünün öncü firması olmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
 • Garanti BBVA, GES yatırımları için Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa ile iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında banka, güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen tüzel müşterilerine ve çiftçilere uygun koşullarda kredi imkânı sunuluyor.

Geleceğe Bakış

Online Satış Kanalının Güçlendirilmesi

Geleneksel perakendecilikte personel ve kira gider kalemleri ağırlıkta olmak üzere pazarlama maliyetlerinin online kanallı satışa göre daha yüksek olması, müşterilerin tüketim alışkanlıklarında eğilimin online kanalları kullanma tarafında güçlenmesiyle daha fazla sayıda müşteriye erişim imkanı; online perakendeciliği mağaza perakendeciliğine göre karlılık ve ciro büyüme ivmesi adına avantajlı konuma getirmektedir. Şirket online kanala yapmış olduğu yatırımlarla ciro içerisindeki online satış rakamlarını artırmayı hedefliyor. Pazar büyümesinin üzerinde büyüme sergileyen şirket pazardaki gücünü artırmayı başarmıştır.

GES Hikayesi

Paris anlaşması kapsamında 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla başlanan yeşil enerji dönüşümü, Rusya Ukrayna savaşı ile artan enerji krizinin etkisiyle hız kazanmıştır. Ülkemizde de bu alanda devlet teşvikleri artmış, şirketler yüksek enerji maliyetlerini kontrol altına almak için yatırım eğilimlerini yenilenebilir enerji sistemlerine yönlendirmiştir.

Dünya güneş enerjisi kurulu gücünde lider konumda olan Çin, son yıllarda panel ve hücre üretimi pazarında da payını artırmış, hücre ve panel üretim sektöründe hakim konuma gelmiştir. Diğer taraftan, ABD ve AB tarafından uygulanan vergi ve yaptırımlar sonucunda, Çin’in geçmişte devlet teşvikleri ve maliyet ucuzlatma çalışmaları ile sektörde kazandığı ticari üstünlüğün gelişme hızı azalmaya başlamıştır. Bu durum, diğer ülkelerdeki üreticiler için yeni ticari fırsatlar sunmakta, ABD ve AB gibi enerji dönüşümüne yeterli kaynağı olan ve hızlıca tamamlamak isteyen büyük pazarlarda Çin dışındaki üreticilere avantaj sağlamaktadır.

Dünyada ve ülkemizde halen oldukça düşük oranlarda seyreden yenilenebilir enerji kullanım oranları sıfır emisyon hedefi doğrultusunda pazarın büyümeye devam edeceği konusunda oldukça yeterli bir veri olarak görülebilir.

Teknosa markası olan İklimsanın iklimlendirme teknolojileri alanında sürdürülebilir bir enerji çözümü olan GES alanında, şirketin ‘kısa sürede GES sektörünün öncü firması olmak’ hedefi oldukça kritik bir anlam taşıyor. Kurulum ve mühendislik hizmeti veren farklı şirketlerden alınan ciro ve kar rakamlarının, pazarın büyüme hızı adına net bir tahmin yürütülemiyor olsa da güncel pazarın karlılık durumu hakkında fikir verebilecek düzeyde olmasıyla tahmin oluşturmada baz alınabilir.

Bankalar ile yapılan uygun koşullu kredi imkanları maliyet kontrolü için yapılan GES yatırımlarında tercih edilme konusunda oldukça önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Açıklanan 2022 yılı faaliyet raporunda GES’in ciro ve net kara katkısı belirtilmediği için şirketin yeni iş kolu olan GES’te büyümesi takip edilemiyor ancak pazarın büyümesi ve şirketin pazardaki liderlik hedefi göz önünde bulundurulduğunda oldukça güçlü bir potansiyel barındırdığını öngörmek mümkün.

Pazaryeri Projesi

Teknosa.com’u şubat ayında sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerine dönüştüren Teknosa, pazaryeri iş modelinin yeni bir fazı olan sosyal ticareti de hayata geçirdi. Teknosa, pazaryeri iş modeline dahil olan satıcılara bankalarla yapılan anlaşmaların getirisi olarak sunmuş olduğu avantajlı finansman koşulları ile satıcılar tarafından cazibeli bir pazaryeri haline gelmektedir. Aynı zamanda pazaryeri ürünlerinin yeni nesil mağazalarda fiziki satışa sunulması da sektörde önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Nakit çıkışı olmadan ürün çeşidi ve gamını genişleten bu adım satıcı sayısı arttıkça çok daha avantajlı bir hal alabilir. Faaliyet raporunda değinilmediği için burada da pazaryeri gelirleri, ciroya katkısı, karlılık oranları takip edilemiyor. Gelecek adına pozitif büyüme ivmesi yakalayabilecek önemli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.

FK Rasyosu Üzerinden Fiyata Bakış

Güncel fiyatı 19,07 (14.03.2023 Kapanış) 7,30 FK çarpanıyla işlem gören şirkette yalnızca FK rasyosu üzerinden basit bir inceleme yapılacak olduğunda; son yıllarda endekste birçok şirkette FK ortalamalarının daha düşük seviyelerde seyrettiğini göz önünde bulundurarak, daha önceki yıllarda görece yüksek seyreden FK değerlerini dışarıda tutarak yalnızca son 3 yılın yılsonu FK rasyolarını ele alalım.

Güncel FK: 7,30

2022 Yılsonu FK: 10,15 2021 Yılsonu FK: 9,66 2020 Yılsonu FK: 16,48

Son 3 yılın ‘Yılsonu FK ortalaması’: 12,10

2020 yılından bu yana bedelli sermaye artırımı ve beraberinde dijital dönüşüm sürecinin başarıyla yönetilmesi sonucunda finansallarında güçlü toparlanma yaşayarak pozitif özkaynak ve net nakit pozisyonuna geçen şirkette temel anlamda güçlenmeden bahsetmek oldukça mümkün durumda.

Devam eden yatırımlarla beraber yeni yatırımların da gelecekte karlılığa pozitif etki yaratacağı beklentileri ile beraber piyasada uzun vadeli bakışla pozitif fiyatlama reaksiyonunun ön planda olması negatif fiyatlamaya kıyasla oldukça daha güçlü bir ihtimal taşımaktadır.

Yeni yatırımların ve devam eden büyümenin etkisi ile gelecek bilançolar ile beraber çarpanların daha ucuz seviyelere gerileyeceği öngörüsüne karşın korunaklı ve daha makul bir tahmin yürütmek adına bu iyileşmelerin olumlu etkisini hesaplamaya dahil etmeden yalnızca güncel FK değeri olan 7,38 oranının son üç yılda oluşan yılsonu FK oranı ortalamasına olan uzaklığı %65,75 oranındadır.

Burada hesaplamaya şirketin devam etmesi beklenen güçlü büyüme hızı ve yeni yatırımlarından gelecek olan karların etkisi dahil edilmemiştir. Dahil edilmesi durumunda gelecek adına daha yüksek oranlarda iskonto oranına ulaşmak mümkün olacaktır. Buradan yola çıkarak korunaklı ve makul bir bakışla dahi gerek sektör gerek tarihsel ortalamaların aşağısında fiyatlanan şirketin oldukça makul fiyatlandığını söylemek mümkün olacaktır.

UYARI: Burada belirtilen pozitif beklenti geçmiş verilere sektörde pozitif seyrin sürüyor olmasına dayanarak şirket finansallarında seyrin en kötü ihtimallerde dahi korunacağı ve piyasanın fiyatlamada geçmiş ortalamalara yakınsayacak davranışta olacağı ihtimali baz alarak oluşturulmuştur. Piyasada oluşabilecek global veya yerel satış dalgaları, piyasanın şirkete hisselerine olan ilgisinde oluşabilecek negatif algı beklentinin aksine negatif fiyatlamalara yol açabilir. Yatırımcıların alacağı yatırım kararlarında uzun vadeli bakışla değerlendirme yapmaları ve riskleri göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.