Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

ABD İstihdam Verileri Nasıl Yorumlanır?

02 Ocak 2018
Küresel piyasa katılımcıları, 05 Ocak - Cuma günü ABD’den gelecek istihdam verileri (Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Ortalama Saatlik Kazançlar) hakkında başlangıç aşamasında bilinmesi gereken tüm detaylara bu bölümden ulaşabilir. Öncelikle Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerinin ne olduğunu aktaralım.

“Tarım Dışı İstihdam”

Tarım sektörü haricinde (Sanayi, Kamu, Hizmet, vb) son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif, aşağı yönde bir eğilim izlenmesi durumunda ise ülkenin para biriminde negatif bir etkiye neden olabilir.

Neden Tarım sektörü dahil edilmiyor ve bu sektör dışında kalanlara göre istihdam hesaplamaları gerçekleştiriliyor sorusunun cevabında, istihdam piyasasına ilişkin daha şeffaf bir görünüm izleyebilmek adına mevsimsellik faktörünü ortadan kaldırmak için Tarım sektörünün yer almadığı bir istihdam hesaplaması gerçekleştirilmektedir. Buna da Tarım Dışı İstihdam adı verilmektedir.

“Tarım Dışı İstihdam Geçmiş Veriler”

tarimdisiistihdam

“İşsizlik Oranı”

ABD ekonomisinde geride kalan ay içerisinde, iş aradığı halde iş bulamayan kişilerin, toplam iş gücü içerisindeki oranını ifade etmektedir. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde negatif, aşağı yönde bir eğilim izlenmesi durumunda ise ülkenin para biriminde pozitif bir etkiye neden olabilir.

İşsizlik oranı, son yıllarda önemli bir toparlanma kaydetmektedir. Kriz zamanında yaklaşık olarak %8,5 seviyesine yakın olan işsizlik oranında her yıl kademeli bir şekilde toparlanma eğilimi izlemekteyiz. 2017 yılında %4,1 seviyesine kadar iyileşme izlediğimiz İşsizlik Oranının son açıklanan rakamı %4,1 olarak kaydedilmiştir.

“İşsizlik Oranı Geçmiş Veriler”

issizlikorani

“Ortalama Saatlik Kazançlar”

Tarım sektörü dışında çalışan işçilere ödenen saatlik ücretteki değişimi gösterir. Enflasyon için öncü bir gösterge olarak takip edilmektedir. Yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif, aşağı yönde bir eğilim izlenmesi durumunda ise ülkenin para biriminde negatif bir etkiye neden olabilir.

ABD Merkez Bankası Fed, son süreçte özellikle para politikası kararlarını değerlendirirken ABD istihdam verilerini yakinen incelemektedir. İstihdamdaki iyileşme Fed’in adımlarını daha güçlü atabilmesine izin vermesine karşın enflasyon dinamiklerine yönelik kayda değer ilerlemenin sağlanamaması sebebiyle “Ortalama Saatlik Kazançlar” verisi öne çıkmaktadır. Bu sebeple de Fed, ilgili veride önemli bir iyileşme olup olmayacağını takip etmek isteyebilir.

ortalamasaatlikkazanclar

ABD istihdam verileri ile ilgili kısa bilgiler verdikten sonra ilgili verilerin ekonomik projeksiyonlarına ilişkin bilgileri inceleyelim.

4

NOT: ABD İstihdam verileri beklenti ve tahmini aralık bölümü 02 Ocak 2018 tarihinde Bloomberg terminalinden alınmıştır. Bu rakamlarda hafta içerisinde değişiklikler gerçekleşebilir. Bu değişiklikler, ilgili rapor içerisinde güncellenecektir.

Tarım dışı istihdam verisini incelediğimizde, “önceki” veriye göre çalışanların sayısında “DAHA AZ ARTIŞ” yani “OLUMSUZ BİR BEKLENTİ” yer almaktadır. Bu nedenle de beklentiden daha iyi gelmesi ya da daha kötü gelmesi sonucuna göre varlık fiyatları etkin bir görünüme ulaşmak isteyebilir.

Senaryo – 1) Tarım Dışı İstihdam verisinin Pozitif sonuçlanması koşulu;

Tarım Dışı İstihdam verisi beklentiden daha iyi bir performans gerçekleştirirse, bu durum çalışan insanların sayılarında tahminlerin üzerinde bir artış olduğunu göstereceğinden ABD Dolar’ı bu süreçte değer kazanabilir.  Bu nedenle de EURUSD ve GBPUSD pariteleri başta olmak üzere Altın ve Gümüş gibi kıymetli metallerde Negatif Performans izlenebilir.

Senaryo – 2) Tarım Dışı İstihdam verisinin Negatif sonuçlanması koşulu;

Tarım Dışı İstihdam verisi beklentiden daha kötü bir performans gerçekleştirirse, bu durum çalışan insanların sayılarında tahminlerin altında bir artış olduğunu göstereceğinden ABD Dolar’ı bu süreçte değer kaybedebilir.  Bu nedenle de EURUSD ve GBPUSD pariteleri başta olmak üzere Altın ve Gümüş gibi kıymetli metallerde Pozitif Performans izlenebilir.

Senaryo – 3) Tarım Dışı İstihdam Haberi; Beklenti ile Aynı Sonuçlanması Koşulu;

Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti ile aynı sonuçlanırsa, böyle bir stratejide varlık fiyatları üzerinde Önemli Fiyat Değişimleri Gerçekleşmeyebilir. Bu tarz bir durumda aynı zamanda açıklanacak İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri sonuçları ayrıca takip edilmelidir.

Yukarıda yer verdiğimiz stratejilerle birlikte Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandığı andan itibaren varlık fiyatları üzerindeki olası etkilerinin teorik sonuçlarına kısaca aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

5

Bilgilendirme:

Makro gündemin yoğun olduğu bu tür zamanlarda ilgili gündem başlıklarının varlık fiyatları üzerindeki olası etkilerini yorumlayabilmek önemlidir. Hafta içerisinde dikkat edilecek önemli makro-ekonomik gelişmeler arasında ilk sırada yerini alan ABD istihdam verilerinin (özellikle de Tarım Dışı İstihdam verisinin), Dolar Endeksi, EURUSD, USTRY, EURTRY, Ons Altın gibi analizlerimizde yer verdiğimiz önemli varlıklar üzerinde nasıl bir etki yarattığını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için “ABD istihdam verileri varlık fiyatlarını nasıl etkileyebilir” raporunu inceleyebilirsiniz.

Dikkat!

Tarım Dışı İstihdam verisine göre varlık fiyatlarında oluşması beklenilen teorik hareketleri yukarıda sizlerle paylaşmış olduk. Ancak burada bilmemiz gereken en önemli husus, Tarım Dışı İstihdam verisi ile aynı anda açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin de piyasa katılımcıları tarafından dikkate alındığıdır. (Özellikle de son dönemde enflasyon dinamikleri sebebiyle “Ortalama Saatlik Kazançlar“ verisine odaklandığımız bir süreçte Forex işlemcilerinin dikkatli olması önemlidir).

Bu üç verinin birbirleri ile aynı şekilde sonuçlanması (hepsi olumlu ya da olumsuz şeklinde), varlık fiyatlarında çok daha net hareketler oluşturabilir. Ancak haberlerin birbirlerinin tersi yönünde sonuçlanması durumunda (birisi olumlu diğerleri olumsuz gibi) ise varlık fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar oluşacağını yani veriler arasında kıyaslamaların oluşabileceğini söyleyebiliriz.  Bu nedenle de açıklanan verilerin sonuçlarını birlikte ve doğru bir şekilde yorumlamak, önemlidir.

Konuyu bir örnek ile açıklayalım!

6

Yukarıdaki tabloda 3 verinin sonuçlarının olasılıkları yer almaktadır. 27 olasılık içerisinde 12 olasılığın cevabını verebilmek kolayken, kalan 15 olasılığın cevabını bulmak zaman ile yarıştığımız için (haber açıklandığı zaman varlık fiyatlarındaki anlık hareketlerden dolayı ) zordur.

Bu nedenle de bir verinin OLUMLU diğerinin OLUMSUZ ya da AYNI geldiği durumlarda verilerin kıyaslamalarında anlık olarak önce TDI verisinin fiyatlanabildiğini daha sonraki süreçte ise Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik oranı verilerinin fiyatlandığını varlık üzerindeki etkilerinden söyleyebiliriz.  (ABD Merkez Bankasının son süreçteki para politikasına ilişkin açıklamaları baz aldığımızda şuan ki sıralamada Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı olarak takip etmekteyiz)

Ayrıca varlık fiyatlamalarındaki sert hareketlilik, TDI verisindeki beklenti ile açıklanan rakam arasındaki farka ve TDI verisinin önceki rakamının pozitif ya da negatife revize olmasına göre de değişiklik gösterebilir.

  • Beklenti ile Açıklanan rakam arasındaki farkın önemli ölçüde artması, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi verilerin fiyatlanma ihtimalini zayıflatabilir. Ancak burada piyasa dinamiklerinin Fed faiz politikasına odaklandığı bir ortamda ilgili fark önemini korumakla birlikte bu tür zamanlarda Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ile kıyasıya bir mücadele içerisinde yer almak isteyebilir.  • Beklenti ile Açıklanan rakam arasındaki farkın birbirine yakın olması durumunda ise işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi verilerin fiyatlanma ihtimali güçlenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı kıyaslamalarında da özellikle son dönemde Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha fazla varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu izlemekteyiz.  • TDI verisinin pozitif ya da negatif sonuçlandığı bir ortamda önceki rakam mevcut sonucun tersi yönünde açıklanırsa (sonucun pozitif, revizenin negatif ya da sonucun negatif revizenin ise pozitif olması durumunda) bu durum TDI verisinin fiyatlama zamanında önemli bir baskı oluşturabilir. Böyle bir durumda Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranındaki değişimler daha hassas bir şekilde fiyat alanı içerisine girmek isteyebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı kıyaslamalarında özellikle son dönemde Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha fazla varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu izlemekteyiz.  • TDI verisinin pozitif ya da negatif sonuçlandığı bir ortamda önceki rakam mevcut sonuç ile aynı yönde açıklanırsa (sonucun pozitif, revizenin de pozitif ya da sonucun negatif revizenin de negatif olması durumunda) bu durum TDI verisinin fiyatlamasına destek oluşturabilir. Böyle bir durumda Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranındaki değişimlerin etkileri TDI verisi fiyatlamasında daha az hissedilebilir. Ancak bazı dönemlerde (özellikle Fed faiz spekülasyonlarının arttığı zamanlarda) Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin TDI verisinden daha fazla önemli olduğu görülmektedir. Bu tür zamanlar genellikle Fed’in kritik tutanaklarının yayınlandığı ve Başkan Janet Yellen’in konuşma gerçekleştireceği toplantı öncesi olarak izah edilebilir.


Yukarıda ABD’den gelen istihdam verilerinin sonuçlarını nasıl yorumlamamıza ilişkin teorik açıklamalar ve olasılıklar söz konusudur. Mevcut açıklamalar ve olasılıkların anlaşıla bilirliğinin güçlenmesi için 2017 yılı içerisinde gelen istihdam verilerinin EURUSD üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu aşağıdaki grafiklerden görebilirsiniz.

06 Ocak 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

10

03 Şubat 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

11

10 Mart 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

12

07 Nisan 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

13

05 Mayıs 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

14

02 Haziran 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

15

07 Temmuz 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

16

04 Ağustos 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

17

01 Eylül 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

18

06 Ekim 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

19

03 Kasım 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

20

08 Aralık 2017 – ABD istihdam verileri sonuçlarının EURUSD paritesi üzerindeki kısa vadeli etkisi!

21

Bilgilendirme:

Bu çalışma içerisinde yer verilen fiyatlama davranışları, piyasa dinamiklerinin o anki işleyişine göre gerçekleşmekle birlikte ilgili davranış biçimi yeni verilerle birlikte aynı şekilde gerçekleşmesi beklenilmemelidir. Haber sonuçlarının o anki piyasa dinamikleri özellikle de Fed politikaları ele alınması sebebiyle mevcut spekülatif değerlendirmeler bu aşamada dikkat çekebilir.
GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.