EURUSD
USDTRY
APPLE
EURTRY
ALTIN
HAM PETROL
Yetki Belgelerimiz

Forex piyasasının ilk yetki belgesi alan kurumları arasında olan GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ‘nin faaliyet alanlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen lisans belgeleri aşağıdadır;

Yetki Belgemiz
Geniş Yetkili Aracı Kurum
  • Belgeyi Veren Kurum Sermaye Piyasası Kurulu – Türkiye
  • Numarası G-039 (398)
  • Tarih 26.01.2016
Sermaye Piyasayı Kurulu’nca GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin 01.01.2016 tarihinden itibaren İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere "GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM" olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.
 
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar - -
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzni Var -
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var -
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni Var -
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar İzni Var
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni Var
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var
3.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
6.i. Aracılık Yüklenimi -
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı -
7. Saklama Hizmeti -
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti -
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Kat:14
Maslak - Sarıyer/İstanbul - TÜRKİYE
0212 345 0 426 (GCM) 0212 345 0 402 [email protected]
Ticari Sicil No: 799649
Maslak V.D. : 3890707820
Mersis No: 0389070782000015
BİZİ TAKİP EDİN
Risk Açıklaması; GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex sorumlu tutulamaz.