EURUSD
USDTRY
APPLE
EURTRY
ALTIN
HAM PETROL

Duyuru – GCM Yatırım Kredi Derecelendirme Raporu

Şirketimize ilişkin olarak SAHA tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketi’mizin uzun vadeli derecelendirme notu (TR) AA ve kısa vadeli derecelendirme notu (TR) A1+ olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme Notu Gerekçesi

2012 yılında faaliyetlerine başlayan GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Şirket”), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Şirket; özellikle kaldıraçlı alım satım (Forex) ve vadeli işlemler ve opsiyon (VİOP) piyasalarında finansal aracılık hizmeti sunmaktadır. Tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesinin neticesinde, GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin uzun vadeli derecelendirme notu (TR) AA ve kısa vadeli derecelendirme notu (TR) A1+ olarak belirlenmiştir.

Dosya’ya ulaşmak için tıklayınız. 

GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Kat:14
Maslak - Sarıyer/İstanbul - TÜRKİYE
0212 345 0 426 (GCM) 0212 345 0 402 bilgi@gcmyatirim.com.tr
Ticari Sicil No: 799649
Maslak V.D. : 3890707820
Mersis No: 0389070782000015
BİZİ TAKİP EDİN
Risk Açıklaması; GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Forex sorumlu tutulamaz.